Справочно-библиографические материалы

326.         Щербатов М. М. История российская от древнейших времен. 2-е изд. СПб., 1794-1817. 3 т.

327.         Allacci L. De Ecclesiae Occidentalis atque Orientalis perpetua consensione, libri tres. Coloniae Agrippinae, 1648.

328.         Allacci L. De libris ecclesiasticis Graecorum, dissertationes duae.

329.         Anna Comnena. Alexias //Stritter J. G. Memoriae populorum. Petropoli, 1771-1773. 41. *)

330.         Assemani С. S. Bibliotheca orientalis Clementino-vaticana. Romae, 1719— 1729. 3 v. in 4 t.

331.         Assemani С. S. Kalendaria ecclesiae universae: In quibus... sanctorum no-mina, imagines, et festi ecclesiarum Orientis et Occidentis... describuntur. Roma, 1750—1755. 6 v. V. 1—6: Kalendaria ecclesiae Slavicae.

332.         Balsamon Th. Canones sanctomm apostolorum, consiliorum generalium et provincialium; sanctorum patrum epistolae canonicae de Graecis conversae G. Herveto interprete. Parisiis, 1620 *).

333.         Baronio С. Annales ecclesiastici. Antverpiae, 1598—1629. 12 v; To же. Lucca, 1738-1756.14 v.

334.         Barthold F. W. Geschichte von Rugen und Pommem. Hamburg, 1839— 1845.4v.in5t.

335.         Basilicorum libri LX *)
335а. Beueridge W., sive Pandectae canonum ss. apostolorum et conciliorum ab Ecclesia graeca receptorum. Oxonii—Londini, 1672. 2 v.

336.         Bielski M. Kronika polska. Warszawa, 1764.

337.         Biener F. A. De collectionibus canonum Ecclesiae graecae schediasma litterarium. Berolini, 1827.

338.         Bingham J. Operum quae exstant volumina undecim, continentia antiquitatum ecclesiasticarum libros XXIII.

339.         Bingham J. Origines ecclesiasticae.

340.         Blastares M. Syntagma alphabeticum rerum omnium quae in sacris divinisque canonibus comprehenduntur // См. № 335a.
340 a. Calmet A. Commentarius litteralis in omnes libros Veteris et Novi Testamenti.

341.         Butler A. Vies des peres, des martyrs, et des autres principaux saints, tirees des actes originaux et des monuments les plus authentiques. Lille, 1824.16 v.

342.         Cedrenus С. Ioannis Scylitzae compendium historiarum / Ed. I. Bekkerus. Bonnae, 1838—1839. 2 v. Т. 2 //Corpus scriptorum historiae byzantinae. Bonnae, 1828-1897. 50 v.

343.         Chodykiewicz К. De rebus gestis in provincia Russiae ordinis praedicatorum. Berdyczow, 1780.

344.         Corpus juris civilis.

345.         Codex Theodosianus*).

346.         Codinus C. Curopalata. De officiis magnae ecclesiae et aulae Constan-tinopolitanae / Cura et opera J. Goar. Parisiis, 1648 *).

347.         Concilia generalia et provincialia graeca et latina omnia / Studio et industria Severini Binii. Coloniae Agrippinae, 1618. 4 v.

348.         Constantinus VII, Porphyrogenetus. De cerimoniis aulae byzantinae libri II graece et latine e recensione J. J. Reiskii // Constantini Porphyrogeneti Opera. Bonnae, 1829—1840. 3 v. Т. 1 // Corpus scriptorum historiae byzantinae. Bonnae, 1828-1897. 50 v.

349.         Cotelier J. B. Ecclesiae graecae monumenta. Luteciae Parisiorum. 1677— 1692.4 v.

350.         Damianus P. Vita Romualdi //Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur, quae ex Latinis et Graecis, aliarum-que gentium antiquis monumentis collegit, digessit, notis illustravit// Ioannes Bollandus. V. 3—5: Acta... Februarius. Antverpiae, 1658. 3 t. Т. 2 *).

351.         Didron A. N. Manuel d'iconographie chretienne grecque et latine. Paris, 1845.

352.         Dtugosz J. Historia Polonica. Francofurti, Lipsiae, 1711—1712. 2 v. *)
352a.Du Cange Ch. d. F. Historia Byzantina duplici commentario illustrata. Paris—Billaine, 1680. 2 ps.
352b. Ecloga

353.         Euchologion sive Rituale Graecorum. Venetiis, 1730.

354.         Euthymius Zigabenus. Contra Phundagiatas seu Bogomilos // Patrologiae cursus completus: Series graeca / Accurante J.-P. Migne. Paris, 1864. T. 131.

355.         Fabricius J. A. Bibliotheca graeca, sive notitia scriptorum veterum graecorum. Hamburgi, 1708. V. 1.

356.         Floury С. Histoire ecclesiastique.

357.         Ceorgius Pachymeres. Paraphrasis in omnia Dionysii Areopagitae, Athenarum episcopi, opera quae extant. Parisiis, 1561.

358.         Cerbert M. De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad prae-sens tempus. Typis San-Blasianis, 1774. 2 v.

359.         Cuagnini A. De Russorum Moscovitarum et Tartarorum religione, sacrificiis et caet., ex diversis scriptoribus. Spirae, 1582.

360.         Cuagnini A. Omnium regionum Moschoviae monarchae subjectarum, Tartarorumque campestrium... descriptio. S. 1., 1586.

361.         Cuagnini A. Sarmatiae Europae descriptio, quae regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Moscoviam, Prussiam, Pomeraniam, Livoniam, et Moschoviae, Tartariaeque partem complectitur. Spirae, 1581.

362.         Herberstein S. Rerum Moscoviticarum commentarii Sigismundo libero authore: Russiae brevissima descriptio, et de religione eorum varia inserta sunt: Chronographia totius imperii Moscici, et vicinorum quorumdam mentio. Antverpiae, 1557; To же. Francofurti, 1600 *).

363.         Herbinius J. Religiosae Kijovienses cryptae, sive Kijovia subterranea; in quibus labyrinthus sub terra, et in eo emortua, a sexcentis annis, divorum atque heroum-graeco-ruthenorum. Jena, 1675.
363a. Кleе H. Manuel de l'histoire des dogmes chretiens / Trad. de l’allemand par l’abbe P. H. Mabire. Paris. 1848.

364.         Kojafowicz W. W. Historiae Litvanae. Pars 1. Dantisci, 1650; Pars 2. Antverpiae, 1669.

365.         Kossow S. Patericon abo Zywoty ss. ojcow peczerskich. Kijow, 1635.

366.         Кготег M. Kronika [De origine et rebus gestis Polonorum] / Na polski iezyk przetozona przez Marcina B}azowskiego. Warszawa, 1767 *).

367.         Krug J. Ph. Zur Miinzkunde Russlands / Hrsg. von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. St. Petersburg, 1805.

368.         Kulczynski I. Specimen ecclesiae Ruthenicae (cum S. sede Apostolica Ro-mana semper unitae) ab origine susceptae fidei ad nostra usque tempora. Ro-mae, 1733-1734. 21.

369.         Kulesza J. A. Wiara prawostawna pismem swietym, soborami, Oycami ss. mianowicie greckiemi I historia koscielna przez X. W Wilnie, 1747.

370.         Leo Diaconus Caloensis. Historiae libri decem et liber de velitatione bellica Nicephori Augusti //Corpus scriptorum historiae byzantinae. Bonnae, 1828. V.14*).

371.         Lequien M. Oriens christianus, in quatuor patriarchatus digestus; quo exhi-bentur ecclesiae, patriarchae, caeterique praesules totius Orientis. Parisiis, 1740.3 v.

372.         Leunclauius J. Juris graeco-romani, tarn canonici quam civilis tomi duo. Francofurti, 1546. 2 v.

373.         Macrobius A. A. Th. Saturnalia //Opera / Accedunt notae integrae I. Pon-tani, J. Meursii, J. Gronovii.

374.         al-Makin C. Historia Saracenica. Lugduni Batavorum, 1625.

375.         al-Maqrizi A. Geschichte der Copten.

376.         Matthaei Ch. F. von. Accurata codicum graecorum manuscriptorum Biblio-thecarum Mosquensium sanctissimi Sinodi notitia et recensio. Lipsiae, 1805. 2 v. in 11.

377.         Meletios, metropolites. (Vienna), 1783-1784. 3 v.

378.         Menologium graecomm jussu Basilii imperatoris graece olim editum, munificentia et liberalitate sanctissimi dornini nostri Benedicti XIII in tres partes divisum. Urbini, 1727. 3 v.

379.         Meursus I. Glossarium graeco-barbarum.

380.         Miechowita M. Chronica Polonorum. Cracoviae, 1521 *).

381.         Mingarelli C. L. Graeci codices manuscripti apud Nanios patricios Venetos asservati. Bononiae, 1784.

382.         Monumenta linguae palaeslovenicae e codice Suprasliensi / Ed. F. Miklosic. Vindobonae, 1851.

383.         Morcelli S. A. Calendaria Constantinopolitana. Romae, 1788. V. 1.

384.         MortreuiI J. A. B. Histoire du droit byzantin, ou du droit romain dans l’Empire d'Orient, depuis la mort de Justinien jusqu'a la prise de Constantinople en 1453. Paris, 1843-1846.

385.         Mosheim J. L. Historia ecclesiastica antiqua et recentior. Helmstadii, 1764.

386.         Mosheim J. L. Historia Tartarorum ecclesiastica. Helmstadi, 1741.

387.         Narbutt Т. Dzieje starozytne narodu litewskiego. Wilno, 1835—1841. 9 v.

388.         Naruszewicz A. S. Historia... Adama Naruszewicza narodu Polskiego z rekopisma Biblioteki Puhwskiey i Josefa hrabiego Sierakowskiego. Warszawa, 1780-1786. 6 t.

389.         Notitiae graecorum episcopatuum // Corpus byzantinae historiae [scriptorum]. 2 ed. Venetiis, 1729-1733. 30 v. *)

390.         Novum Testamentum Graece/Textum ad fidem testium criticorum recen-suit... praeterea Synaxaria codicum K. M. 262. 274 typis exscribenda curavit J. M. A. Scholz. Lipsiae, 1830-1836. 2 v.

391.         Niesiecki К. Korona polska przy zbtey wolnosci starozytnemi wszystkich kathedr, prowincyi, у rycerstwa kleynotami, heroicznym mestwem у odwaga, naywyzszemi honorami... Lwow, 1728—1743. 4 v.

392.         Oudin С. Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis illorumque scriptis tarn impressis quam manuscriptis adhuc extantibus in celebrioribus Europae bibliothecis a Bellarmino, Possevino, Philippo Labbeo, Guilieimo Caveo, Ludovico Elia Du Pin et aliis omissis, ad annum MCCCCLX... Cum multis dessertationibus, in quibus insigniorum ecclesiae autorum opuscula atque alia argumenta... examinantur... Lipsiae, 1722. 3 v.

393.         Papebroch D. Praefatio ad Ephemeridas Graeco-Moscas // Acta sanctorum quotquot to orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur, quae ex Latinis et Graecis, aliarunque gentium antiquis monumentis collegit, digessit, notis illustravit Ioannes Bollandus. V. 12—18: Acta... Mail. Antverpiae, 1680-1688. 71. Т. 1.

394.         Photius, pair. Constantinopolitanus. Nomocanon // См. № 332.
394a. Rinaldi O. Annales ecclesiastici ab anno 1198 ubi desinit cardinalis Baronius /
Accedunt notae auctore loanne Dominico Mansi // Baronio C. Annales ecclesiastici. Lucca, 1738-1756. T. 21-34.

395.         Rohrbacher R. F. Histoire universelle de l’Eglise catholique. Paris, 1842— 1849. 29 v.

396.         Ruinart Th. Acta primorum martyrum sincera et selecta / Ex libris cum editis, turn manuscriptis collecta, cruta vel emendata, notisque et observatio-nibus illustrata. Amstelaedami, 1713.

397.         Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta quae nunc quarta parte prodit auctior / Studio Ph. Labbei et Cossartii. Lutetiae Parisiorum, 1671— 1672.16v.ml8t.

398.         Salzenberg W. Alt-christliche Baudenkmale von Constantinopel vom V bis XII Jahrhundert... Berlin, 1854.

399.         Samicki S. Annales, sive De origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum, libri VIII //DhigoszJ. Historia Polonica. Leipzig, 1712. Т. 2. Col. 827-1232.

400.         Spanheim F. Opera. Fraiecti, 1696. 2 v.

401.         Stebelski I. Dwa wielkie swiatta na horyzoncie Potockim... W Wilnie, 1781— 1783. 3 t. Т. 1: Zywoty ss. Ewfrozyny i Parascewii *).

402.         Stilting J. Dissertatio de conversione et fide Russorum // Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur, quae ex Latinis et Graecis, aliarumque gentium antiquis monumentis collegit, digessit, notis illustravit loannes Bollandus. V. 37—44: Acta... Septembris. Antverpiae, 1746-1762. 8 t. Т. 2.

403.         Stryikowski M. Kronika polska, litewska, zmodzka i wszystkiej Rusi. Warszawa, 1766; To же. Warszawa, 1846. Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae .

404.         Tafel C. L. F. Annae Comnenae supplementa historian ecclesiastican Graecorum seculi XI et XII. spectantia et Acta Synodi Constantinopolitanae in Loteriche Panteugonie dogmata de Christi crucifixi sacrificio habitas. Tubingae, 1832.

405.         Thietmarus, ep. Merseburgensis. Chronicon //Baronio C. Annales ecclesias-tici. Antverpiae, 1598—1629. 12 v. Т. 11.; То же / Ed. J. M. Lappenberg // Monumenta Germaniae historica... auspiciis Societatis aperiendis fontibus rerum germanicarum medii aevi/ Ed. G. H. Pertz. Hannoverae, 1839. T. 3. P. 723-871*).

406.         Turgeneu A. I. Historica Russiae monumenta, ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta. Petropoli, 1841—1842.

407.         Vicissitudes de l’eglise Catholique de deux rites en Pologne et en Russie. Paris, 1843.

408.         Wilda W. E. Geschichte des deutschen Strafrechts. Bd. 1: Das Strafrecht der Germanen. Halle, 1842.
409a.Will C. Acta et scripta, quae de controversiis ecclesiae graecae et latinae saeculi XI composita extant. Lipsiae et Marburgi, 1861.

409.         Zonaras J. Commentaria in ss. canones //Patrologiae cursus completus: Series graeca / AccuranteJ.-P. Migne. V. 137-138. Paris, 1864. 2 v.


[1] Список рукописей составлен А. А. Туриловым. В данный список не вошли рукописи, о которых идет речь в «Комментариях».— Ред.

[2] Знак *) отсылает к позднейшему изданию сочинения (или к изданию перевода источника на русский язык) в списке «Новая литература по истории Русской Православной Церкви 988—1440 гг.» в книге 3 наст. изд.— Ред.

[3] Отсутствие указания на место и год издания говорит о наличии нескольких изданий сочинения. Конкретное издание, которым пользовался высокопреосв. Макарий, не устанавливается.— Ред.

1 2 3 4 5